STK Janov

Kategorie vozidel

Základní rozdělení vozidel do kategorií

L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
M motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
N motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
O přípojná vozidla
T traktory zemědělské nebo lesnické
S pracovní stroje
R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

 

Členění kategorie M

M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
M3 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg

 

Členění kategorie N

N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
N2 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg
N3 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg

 

Členění kategorie O

O1 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3500 kg
O3 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nepřevyšuje 10000 kg
O4 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg

 


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.