STK Janov

Druhy prohlídek

Technická prohlídka

Většina osobních automobilů přijíždí každé dva roky na tzv. pravidelnou prohlídku. Vyjímku tvoří vozidla taxi a speciální vozidla. Ta se musí dostavit na kontrolu v kratších intervalech (1 rok). Tento úkon má především zjistit skutečný stav vozidla, zda je vůz oprávněn vjet na veřejné komunikace, aniž by ohrožoval svým nevyhovujícím technickým stavem ostatní účastníky silničního provozu a koneckonců i samotného řidiče a jeho posádku.

Co si může na vozidle každý zkontrolovat sám

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originále TP (technickém průkazu) a v ORV (osvědčení o registraci vozidla). Při této časté kontrole se neprověřuje pouze VIN vozidla, jak se mnozí majitelé domnívají, ale provádí se mnohem více úkonů.

Co vše zahrnuje evidenční kontrola

Dovoz vozidel

Jednotlivý dovoz a registraci osobních automobilů upravuje § 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění. Tento zákon byl naposled novelizován (i s ohledem na vstup ČR do EU) zákonem č. 103/2004 Sb. (účinnost od 1.5.2004).

Podle platného znění tohoto zákona je možné dovážet vozidla kategorie M1, M2 nebo N1, pokud nejsou starší osmi let a splňují emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, vozidla kategorií L, O1, O2, T nebo S pokud nejsou starší osm let a vozidla kategorií M3, N2, N3, O3 a O4 pokud nejsou starší pěti let. Vozidla, která jsou držitelem osvědčení o homologaci typu ES (obecně nazýváno "vozidla s globální homologací") lze dovážet bez ohledu na jejich stáří, za předpokladu, že na nich nebyly provedeny žádné konstrukční změny a svým provedením odpovídají danému osvědčení o homologaci typu ES. Tato "globální homologace" se v EU vystavuje na osobní automobily, traktory a motocykly. Na osobní automobily se vydává přibližně od roku 1993.

Pro zjednodušení uvádíme přehled jednotlivých možností nejčastěji dovážených vozidel, tj. osobních automobilů kategorie M1:

A) Jednotlivě dovezené vozidlo - nové, dosud neprovozované

1. Je držitelem osvědčení o homologaci typu ES (tj. má uděleno osvědčení o homologaci typu ES, tzv. "globální homologaci" a je k dispozici originál ES prohlášení o shodě, tzv. COC list) - bezproblémová registrace bez požadavku na jakékoliv další testy, kontroly apod.

2. Není držitelem osvědčení o homologaci typu ES - musí mít doklad o schválení technické způsobilosti vozidla vydaným jiným státem nebo jeho ověřenou kopii a následuje kontrola ve zkušební stanici (tj. v pověřené STK), zda plní technické požadavky, platné v ČR.

B) Jednotlivě dovezené vozidlo - ojeté, již provozované a registrované v cizím státě

1. Je držitelem osvědčení o homologaci typu ES (vyznačeno na výrobním štítku) - dovoz možný bez ohledu na stáří vozidla, pouze kontrola ve zkušební stanici (stáří vozidla do osmi let) nebo v pověřené zkušebně (stáří vozidla nad 8 let), zda na vozidle nebyly uskutečněny technické úpravy, které by neodpovídaly danému osvědčení o homologaci typu ES.

2. Není držitelem osvědčení o homologaci typu ES - dovoz omezen stářím vozidla (max. 8 let) a plněním emisních limitů podle normy EURO 2, dále pak zkušební stanice kontroluje, zda dané vozidlo plní technické požadavky platné v ČR v době výroby vozidla.

Zákon 226/2006 Sb. (dále zákon) platný od 01.07.2006 novelizuje zákon 56/2001 Sb. a stanoví odlišné podmínky pro dovoz vozidel z Evropské unie. Kromě dalších náležitostí pak § 35 zákona stanoví u dováženého vozidla, které již bylo v jiném státě provozováno, prokázat "udělení osvědčení o homologaci typu ES" nebo "schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie".

Příklady možného schválení v jiném státě Evropské unie:

a) udělení osvědčení o homologaci typu ES

b) schválení technické způsobilosti typu vozidla prokázané v některých dokladech z EU:
    - doklad SRN
    - doklad Itálie "starý"
    - doklad Itálie "nový"
    - doklad Rakousko
    - doklad Francie

c) individuální schválení jednotlivého vozidla jiným členským státem EU -
NELZE POVAŽOVAT ZA PROKÁZANÉ SCHVÁLENÍ TYPU VE SMYSLU ZÁKONA

Zdroj: www.mdcr.cz


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.