STK Janov

Časté dotazy

Pár otázek a odpovědí po příjezdu na STK Janov!
 

 

Jaké doklady s sebou na technickou prohlídku?

- Technický průkaz vozidla, kterému se lidově pořád říká "velký techničák".
- Osvědčení o registraci vozidla (lidově "malý techničák").
- Protokol o měření emisí

Všechny tyto doklady musejí být předloženy v ORIGINÁLe! Mate-li auto na leasing, nestačí kopie TP, musíte si na své leasingové společnosti vyžádat zapůjčení originálu.

 


Musí se k technické prohlídce s vozidlem dostavit v dokladech zapsaný majitel auta?

Nikoli. Na prohlídce se kontroluje vůz, ne jeho řidič.

 


Co se bude dít, až přijdu na řadu?

U naší operátorky předložíte výše vyjmenované doklady, zaplatíte cenu za TP (ceník) a jdete k vozidlu. Tam počkáte na vyzvání technika, ten si pak převezme vozidlo a vy ho doprovázíte po kontrolní lince. Na jednotlivých stáních vás technik upozorní na zjištěné závady.

 


Jak se závažnost závad klasifikuje a co z toho pro výsledek technické prohlídky vyplývá?

Do protokolu o technické prohlídce technik vyznačuje závady

Na konci linky po kontrole běžného osobního vozidla technik sejme z registrační značky původní červenou známku a pak podle výsledku
a) nahradí novou, platnou 2 roky
b) nahradí novou dočasnou, platnou 30 dnů
c) žádnou novou známku nevylepí


Co pro mne znamená výsledek b) nebo c)?

"Béčko", že po odstranění zjištěné vážné závady můžete do 30 dnů od pravidelné TP absolvovat - výhradně na stejné STK - opakovanou technickou prohlídku v částečném rozsahu, která se zaměří jen na posouzení s jakým zdarem byla odstraněna předtím zjištěná závada a na vnější vizuální kontrolu vozidla.
I při "céčku" platí, že pokud se zákazník dostaví do 30 kalendářních dnů, jde o opakovanou technickou prohlídku v částečném rozsahu tj. za sníženou cenu (ceník) a kontrolují se pouze vážné (B) a nebezpečné (C) závady zjištěné na vozidle při pravidelné (první) neúspěšné TP.
Při opakované technické prohlídce je nutno předložit, kromě již uvedených dokladů, také protokol o předchozí technické prohlídce vozidla.

 


Jaké doklady na konci prohlídky obdržím?

Samozřejmě všechny, které jste na začátku prohlídky u přepážky odevzdal. V technickém průkazu vozidla budete mít vyznačen záznam o kontrole s číslem protokolu, výsledkem a dobu platnosti prohlídky, samozřejmě razítkem a podpisem oprávněného technika. K tomu dostanete také protokol o technické prohlídce, který doporučujeme klientům pečlivě uschovat.


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.