STK Chomutov

Technické kontroly

Pravidelná technická prohlídka

Pravidelná prohlídka technického stavu silničních vozidel je povinností ze zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. K uvedenému zákonu je vydána prováděcí vyhláška č. 301 a 302/2001 Sb. o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel. Povinné pravidelné kontroly technického stavu vozidel opatřených registrační značkou (dříve SPZ) se provádějí ve stanicích technické kontroly (STK) v zákonem stanovených lhůtách.

Lhůty technických prohlídek vozidel

Osobní a nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (III.), motocykl se zdvihovým objemem pístového spalovacího motoru nad 50 cm3 a jehož konstrukční rychlost převyšuje 50 km/h (II.) a jejich přípojná vozidla nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zaevidování v České republice a potom pravidelně nejpozději ve 2 letých lhůtách.

Jaké doklady od vozidla jsou nutné pro technickou prohlídku?


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.