STK Blovice

Ceník

STK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

1) Pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky před registrací

Automobil  M1, N1 850 Kč
Motocykl  L1 až L7 600 Kč
Přívěs nebrzděný  O1 500 Kč
Přívěs brzděný  O1, O2 600 Kč
Příplatky:  
Vozidlo vybavené alternativním pohonem LPG (CNG) 200 Kč

 

Technická silniční kontrola 800 Kč

 

 

2) Technické prohlídky před registrací + technický protokol (přeregistrace vozidel z EU)

Motocykl  L1 až L7 1 600 Kč
Automobil  M1, N1 1 800 Kč
Přívěs nebrzděný  O1 1 200 Kč
Přívěs brzděný  O1, O2 1 800 Kč

(technický protokol se vystavuje při neúplnosti technických údajů  o vozidle v zahraničních dokladech, potřebných pro registraci vozidla v ČR)

 

3) Evidenční kontroly

Evidenční kontrola vozidla (s doklady ČR) 400 Kč
Evidenční kontrola vozidla (s doklady jiného státu) 450 Kč

 

4) Technické kontroly - před schválením technické způsobilosti

Motocykl L1 a L7 1 600 Kč
Motocykl L1 až L7 ( neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 2 800 Kč
Automobil M1, N1 1 800 Kč
Automobil M1, N1 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 3 900 Kč
Přívěs nebržděný O1 1 300 Kč
Přívěs bržděný O1, O2 1 800 Kč
Přestavba vozidla všechny kategorie 1 600 Kč

V cenách je zahrnuto provedení tech. kontroly, tech. prohlídky a evidenční kontroly.  Pokud zákazník žádá provedení jen dílčích úkonů, bude cena stanovena odečtením neprovedených položek.

Ceny za tech. kontroly při stavbách vozidel, popř. schvalování výměnných nástaveb nebo malých sérií jsou předmětem samostatné cenové kalkulace podle obtížnosti a časové náročnosti požadované služby.

S touto kalkulací bude zákazník seznámen předem.

 

5) Technické kontroly - individuální dovozy, přestavby

Motocykl L1 až L7 1 600,-
Motocykl L1 až L7 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 2 800,-
Automobil M1, N1 1 800,-
Automobil M1, N1 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 3 900,-
Přívěs nebrzděný O1 1 300,-
Přívěs brzděný O1, O2 1 800,-
Přestavba vozidel všechny kategorie 1 600,-

 

6) Opakované prohlídky

Opakovaná prohlídka provedená do 30. kalendářního dne od data provedení TP

(bez rozdílu druhu a kategorie) 100 Kč

 

7) Kontroly technického stavu na žádost zákazníka – informativní prohlídky:

kategorie vozidel M1, N1 O1,L1-L7 spec. vč. obyt., O2
Plný rozsah úkonů 600 Kč 400 Kč 500 Kč
Kontrola podvozku 200 Kč 100 Kč 200 Kč
Kontrola brzd 200 Kč 100 Kč 300 Kč
Kontrola geometrie (bez seřízení) 200 Kč x x
Kontrola a  seřízení světlometů 100 Kč x x
Kontrola tažného zařízení (vč. protokolu) 400 Kč x x
Kontrola těsnosti – LPG 200 Kč x 200 Kč
Kontrola zástavby – LPG (vč. těsnosti) 400 Kč x x
Kontrola evidenčních údajů vozidla 300 Kč 300 Kč 300 Kč

 

8) Další služby:

 

Vylepení náhradní kontrolní nálepky TK 60 Kč
Opis protokolu o TP 100 Kč
Ekologická plaketa do SRN 300 Kč
Potvrzení o plnění emisního předpisu (pro určení výše ekologického poplatku) 1 200 Kč
Výpis z technických údajů vozidla vystavený pověřenou zkušebnou 2 200 Kč
Výpis z technických údajů vozidla vystavený pověřenou zkušebnou
(pro vozidla z mimo evropských zemí, zejména z USA)
15 500 Kč
Technický protokol o kontrole náhradních dílů ( pro zapsání plnění požadavků na ND do TP) 3 900 Kč
Technický protokol o kontrole motocyklu po montáži sady pro snížení výkonu motoru 3 500 Kč
Technický protokol pro vozidla kat. L,O1,O2,M1,N1 (pro přeregistraci vozidla z EU) 1 200 Kč
Nálepka LPG 20 Kč
Nálepka max. povolené rychlosti 30 Kč

 

SME

Zážehový motor 600,-
Vznětový motor 750,-
Vozidla s alternativním pohonem LPG 280,-
Zajištění dat pro měření emisí 200,-
   
Opis protokolu ME 100,-

 

Uvedené ceny jsou včetně  DPH 21%  a jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění.


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.