STK Blovice

Ceník

STK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

1) Pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky před registrací

Automobil  M1, N1 1 200 Kč
Motocykl  L1 až L7 900 Kč
Přívěs nebrzděný  O1 800 Kč
Přívěs brzděný  O1, O2 900 Kč
Příplatky:  
Vozidlo vybavené alternativním pohonem LPG (CNG) 300 Kč

 

Technická silniční kontrola 800 Kč

 

 

2) Technické prohlídky před registrací + technický protokol (přeregistrace vozidel z EU)

Motocykl  L1 až L7 1 900 Kč
Automobil  M1, N1 2 300 Kč
Přívěs nebrzděný  O1 1 700 Kč
Přívěs brzděný  O1, O2 2 000 Kč

(technický protokol se vystavuje při neúplnosti technických údajů  o vozidle v zahraničních dokladech, potřebných pro registraci vozidla v ČR)

 

3) Evidenční kontroly

Evidenční kontrola vozidla (s doklady ČR) 600 Kč
Evidenční kontrola vozidla (s doklady jiného státu) 700 Kč

 

4) Technické kontroly - před schválením technické způsobilosti

Motocykl L1 a L7 1 900 Kč
Motocykl L1 až L7 ( neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 3 200 Kč
Automobil M1, N1 2 300 Kč
Automobil M1, N1 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 4 200 Kč
Přívěs nebržděný O1 1 700 Kč
Přívěs bržděný O1, O2 2 000 Kč
Přestavba vozidla všechny kategorie 3 000 Kč

V cenách je zahrnuto provedení tech. kontroly, tech. prohlídky a evidenční kontroly.  Pokud zákazník žádá provedení jen dílčích úkonů, bude cena stanovena odečtením neprovedených položek.

Ceny za tech. kontroly při stavbách vozidel, popř. schvalování výměnných nástaveb nebo malých sérií jsou předmětem samostatné cenové kalkulace podle obtížnosti a časové náročnosti požadované služby.

S touto kalkulací bude zákazník seznámen předem.

 

5) Technické kontroly - individuální dovozy, přestavby

Motocykl L1 až L7 1 900,-
Motocykl L1 až L7 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 3 200,-
Automobil M1, N1 2 300,-
Automobil M1, N1 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) 4 200,-
Přívěs nebrzděný O1 1 700,-
Přívěs brzděný O1, O2 2 000,-
Přestavba vozidel všechny kategorie 3 000,-

 

6) Opakované prohlídky

Opakovaná prohlídka provedená do 30. kalendářního dne od data provedení TP

(bez rozdílu druhu a kategorie) 100 Kč

 

7) Kontroly technického stavu na žádost zákazníka – informativní prohlídky:

kategorie vozidel M1, N1 O1,L1-L7 spec. vč. obyt., O2
Plný rozsah úkonů 1 000 Kč 600 Kč 600 Kč
Kontrola podvozku 500 Kč 300 Kč 300 Kč
Kontrola brzd 500 Kč 300 Kč 300 Kč
Kontrola geometrie (bez seřízení) 300 Kč x x
Kontrola a  seřízení světlometů 100 Kč x x
Kontrola tažného zařízení (vč. protokolu) 600 Kč x x
Kontrola těsnosti – LPG 300 Kč x 300 Kč
Kontrola zástavby – LPG (vč. těsnosti) 800 Kč x x
Kontrola evidenčních údajů vozidla 600 Kč 600 Kč 600 Kč

 

8) Další služby:

 

Vylepení náhradní kontrolní nálepky TK 60 Kč
Opis protokolu o TP 200 Kč
Ekologická plaketa do SRN 300 Kč
Potvrzení o plnění emisního předpisu (pro určení výše ekologického poplatku) 1 200 Kč
Výpis z technických údajů vozidla vystavený pověřenou zkušebnou 2 650 Kč
Výpis z technických údajů vozidla vystavený pověřenou zkušebnou
(pro vozidla z mimo evropských zemí, zejména z USA)
15 500 Kč
Technický protokol o kontrole náhradních dílů ( pro zapsání plnění požadavků na ND do TP) 4 200 Kč
Technický protokol o kontrole motocyklu po montáži sady pro snížení výkonu motoru 3 500 Kč
Technický protokol pro vozidla kat. L,O1,O2,M1,N1 (pro přeregistraci vozidla z EU) 1 500 Kč
Nálepka LPG 20 Kč
Nálepka max. povolené rychlosti 50 Kč

 

SME

Zážehový motor 900,-
Vznětový motor 900,-
Vozidla s alternativním pohonem LPG 300,-
Zajištění dat pro měření emisí 200,-
   
Opis protokolu ME 200,-

 

Uvedené ceny jsou včetně  DPH 21%  a jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění.


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.