STK Zdaboř

Zdaboř - Brodská 633, Příbram 5


Legislativa STK

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č.56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám.

Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

 

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.