Zajištění výkonu funkce bezpečnostního poradce (externí DGSA) ADN

V souladu se zákonem č. 114/1995 Sb. § 36, o vnitrozemské vodní plavbě, vyhláškou 222/95 Sb., o vodních cestách a ustanovením ADN 1.8.3, které nařizuje, že každá fyzická nebo právnická osoba, která je odesílatelem, dopravcem nebo příjemcem nebezpečných věcí, ustanovuje bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Toto sdělení v oddílu 1.8.3 ukládá firmám zabývajícím se přepravou, distribucí či manipulací s nebezpečným zbožím jmenovat bezpečnostního poradce a na požádání informovat příslušný státní orgán o jeho totožnosti.

Funkce externího bezpečnostního poradce představuje zajištění následujících služeb

 • analýza skutečného stavu společnosti (úvodní audit)
 • doporučení změn oproti stávajícímu stavu
 • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
 • informační a poradenský servis po telefonu
 • kontrolní audit (minimálně dvakrát za rok)
 • zpracování firemní směrnice ADN
 • zpracování zpráv o mimořádných událostech
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADN
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADN a souvisejících předpisů

Služby poskytované samostatně mimo rámec funkce externího bezpečnostního poradce

 • analýza skutečného stavu společnosti (audit) a doporučení změn oproti stávajícímu stavu
 • zpracování firemní směrnice ADN
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADN a souvisejících předpisů
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADN
 • jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem:
  • netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
  • týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou ADN

Orientační rozpětí cen

Konečné ceny jsou vždy po přímém jednání s konkrétním zájemcem upraveny a mohou se od níže uvedených cen značně lišit.

V rámci funkce externího bezpečnostního poradce (na základě smluvního vztahu):

Služba Cena bez DPH
 • analýza skutečného stavu společnosti (úvodní audit)
ZDARMA
V přípravě uzavření smlouvy o poskytování funkce externího bezpečnostního poradce.
 • doporučení změn oproti stávajícímu stavu
 • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
 • informační a poradenský servis po telefonu
 • kontrolní audit (minimálně dvakrát za rok)
 • zpracování firemní směrnice ADN
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADN
2 000 – 15 000 Kč/měsíc
Konečná cena řešena v rámci úvodního auditu.
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s věcmi z problematiky ADN a souvisejících předpisů
1 000 Kč/osoba
 • jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem:
  • netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
  • týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou ADN
1 000 Kč/hodina

Poskytované samostatně mimo rámec funkce externího bezpečnostního poradce (individuální požadavek):

Služba Cena bez DPH
 • analýza skutečného stavu společnosti (audit) a doporučení změn oproti stávajícímu stavu
5 000 – 20 000 Kč
 • zpracování firemní směrnice ADN (směrnice kde jsou definovány a popsány veškeré činnosti podniku související s problematikou ADN a které jsou řešeny trvale tak aby vyhověli všem požadavkům dohody ADN)
individuálně dle konkrétní firmy
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s věcmi z problematiky ADN a souvisejících předpisů
1 200 Kč/osoba
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADN
individuálně dle konkrétní firmy
 • jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem
  • netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
  • týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou ADN
1 000 Kč/hodina

 


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Ing. Ladislav Zívalík
ladislav.zivalik@dekra.com
+420 725 345 750

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Ing. Ladislav Zívalík, ladislav.zivalik@dekra.com, +420 725 345 750