Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování (dosáhli jste 12-ti bodů ve svém bodovém hodnocení řidiče) a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění několika podmínek, včetně dopravně psychologického vyšetření. S celou procedurou Vám rádi poradíme a poskytneme akreditovaného psychologa. K přihlášení na přezkoušení z odborné způsobilosti je nutné využít klasické žádosti o přijetí do výuky a výcviku v autoškole.

Cena

Služba Cena vč. DPH
Řidičské oprávnění – sk. B 3 400 Kč
Řidičské oprávnění – sk. B+E + 1 000 Kč
Ostatní ceny:
Opravná zkouška 500 Kč
Správní poplatky:
Opravná zkouška „PPV“ (předpisy o provozu vozidel) 400 Kč
Opravná zkouška „PJ“ (praktická jízda) 100 Kč
Celková závěrečná zkouška – (PPV) + (PJ) 700 Kč

Informace o možnostech, jakým způsobem lze hradit kurzovné, najdete v záložkách u našich poboček.


Žádost o přijetí k výcviku a výuce

Informace k vrácení řidičského oprávnění

 1. Cvičné jízdy a přezkoušení může uchazeč absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, a to jedině přes autoškolu.
 2. K přezkoušení z odborné způsobilosti je nutné přinést:
  • Vyplněnou žádost o přijetí v výuce a výcviku do autoškoly,
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
  • Výpis z karty řidiče (prosím, nejedná se o výpis z bodového hodnocení).
 3. Rozsah přezkoušení
  • Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • Praktická jízda s vozidlem.
 4. Přezkoušení lze opakovat pouze jednou. Pokud ani napodruhé uchazeč neuspěje, musí ze zákona absolvovat celou výuku a výcvik v autoškole.
 5. Doklady k žádosti o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  1. Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti (nesmí být starší 30 dní!),
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (je součástí žádosti),
  3. Dopravně psychologické vyšetření (nesmí být starší 30 dní!).