Starosti s předpisy nechte na nás. Zajistíme Vám praktické plnění povinností v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Zajištění poradenství a plnění povinností v oblastech:

Odpadové hospodářství a obaly

 • audity
 • nastavení systému
 • označení odpadů
 • zpracování dokumentace
 • školení zaměstnanců
 • hlášení do ISPOP

Ochrana vod a ovzduší

 • audity
 • havarijní plán
 • aktualizace dokumentace
 • školení zaměstnanců

Prevence závažných havárií, hodnocení rizika ekologické újmy

 • audity
 • seznam chemických látek a směsí
 • protokol o nezařazení/návrh na zařazení objektu
 • aktualizace protokolů
 • dokumentace

Skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 • audity
 • vyhotovení rizikové analýzy
 • skladové studie
 • zajištění odborně způsobilé osoby k nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi
 • školení

Hodnocení rizika ekologické újmy

 • základní hodnocení rizik ekologické újmy
 • aktualizace dokumentace

Přínos pro Vaši společnost

 • pomoc při jednání s úřady, plnění ohlašovacího povinností
 • pravidelné návštěvy na provozovnách, audity
 • podpora při kontrolách
 • stálé poradenství a konzultace
 • odborné zpracování dokumentace na míru a její vedení
 • informace o novinkách v legislativě
 • školení, odborné semináře
 • individuální přístup

Proč DEKRA

 • know-how nadnárodní společnosti
 • profesionální síť odborníků po celé ČR
 • komplexní služby na jednom místě

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.