www.arval.cz

Arval ve spolupráci se společností DEKRA pro Vás a Vaše řidiče připravili následující školení:

Kurz bezpečné jízdy "Škola smyku"

Cílem školení je naučit řidiče zvládat řešení krizových situací při různých manévrech na různém povrchu vozovky.

Další informace

ZÁKLADNÍ NABÍDKU TVOŘÍ TŘI TYPY KURZŮ

Kurz bezpečné jízdy AKTIV

Obsah teoretické i praktické části kurzu je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností pro řidiče, kteří chtějí zdokonalit své řidičské schopnosti a poznat jízdní vlastnosti svého vozidla. Výcvik je koncipován zejména pro řidiče s menší řidičskou praxí a řidiče začátečníky.

Kurz bezpečné jizdy PROFI

Obsah teoretické i praktické části kurzu je zaměřen zejména na získání vyšších znalostí a dovedností pro řidiče, kteří chtějí zdokonalit své řidičské schopnosti, lépe a detailněji poznat jízdní vlastnosti svého vozidla. Výcvik je koncipován pro řidiče s běžnou praxí v řízení vozidla.

Kurz bezpečné jízdy TOP

Obsah teoretické i praktické části kurzu je koncipován na získání vysoké úrovně znalostí a dovedností pro bezpečné řízení. Je určen především pro řidiče, kteří chtějí zdokonalit své řidičské dovednosti na vysokou úroveň a detailně poznat limitní jízdní vlastnosti svého vozidla. Zaměření tohoto kurzu je určeno zejména řidičům, kteří již kurz bezpečné jízdy v minulosti několikrát absolvovali.

Doplňkové služby:

 • obědové menu a další občerstvení
 • připojištění na provoz mimo veřejné komunikace
 • referentské školení v ceně kurzu

OBSAH A ROZSAH KURZU

 • Teorie bezpečné jízdy (120 min.)
 • Praktický výcvik na kluzných plochách (240 min.)
 • Oběd (60 min.)

Defenzivní jízda přemýšlejte o silničním provozu

Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech, se kterými se na silnicích pravidelně setkává, o tom, jaké nebezpečí hrozí jemu i ostatním účastníkům silničního provozu a jak předcházet krizovým situacím.

Další informace

Hlavním úkolem je naučit řidiče, aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel ji řešit.

FORMA ŠKOLENÍ

Školení se stává ze dvou částí. Z teoretické části, která probíhá na učebně pro všechny účastníky společně a z praktické části, kde je již věnována individuální péče každému účastníkovi. Praktická část je rozdělena do dvou fází, kdy v první fázi probíhá praktická jízda ještě před teoretickou výukou bez zásahu instruktora a druhá jízda probíhá po absolvování teoretické části již se zásahem instruktora do průběhu jízdy.

Osnova školení

 • úvod
 • než vyjedeme. . .
 • proč jezdit defenzivně, dopravní nehody
 • vlastnosti řidiče z pohledu chování v silničním provozu
 • charakteristické rysy jednotlivých skupin účastníků silničního provozu
 • zásady defenzivní jízdy v různém dopravním prostředí (město, dálnice...)
 • zásady defenzivní jízdy v různých dopravních situacích (předjíždění, křižovatky...)
 • zásady defenzivní jízdy za různých klimatických podmínek
 • znalost jízdních vlastností vozidla
 • systémy přispívající k bezpečnosti silničního provozu
 • řešení modelových situací formou diskuze
 • závěr

Praktická část

 • jízda před teoretickou výukou bez zásahu instruktora do průběhu jízdy
 • jízda po absolvování  teoretické výuky se zásahem instruktora do průběhu jízdy

Hospodárná jízda školení hospodárné jízdy

Firmy se často zajímají o možnosti, jak uspořit v oblasti svých provozních nákladů. Jednou z cest je zaměřit se na spotřebu paliva. Účelem tohoto školení je snížení spotřeby pohonných hmot správnou technikou jízdy.

Další informace

Forma školení

Školení je rozděleno do dvou částí. První část je zaměřena na teorii ekonomické jízdy a probíhá pro všechny účastníky společně. Druhá část školení se zabývá praktickým výcvikem ekonomické jízdy a je rozdělena do dvou fází. První fáze praktické jízdy je prováděna bez zásahu instruktora. Druhá fáze již s jeho komentářem ke způsobu jízdy. Během praktického výcviku je věnována řidičům individuální péče a pozornost. K vyhodnocení školení slouží protokol zapsaný instruktorem a naměřené hodnoty o průběhu obou jízd a spotřebě vozidla.

 • Účastníci získají certifikát o absolvování školení.
 • Teoretická část: 4 hodiny
 • Praktická část: 2 hodiny

Přesné manévrování ve stísněném prostoru

Účelem školení je naučit řidiče vnímat prostor kolem vozidla a správně odhadovat jeho rozměry či používat zpětná zrcátka.

Další informace

Přesným ovládáním vozidla prokazujete řidičské umění a navíc přispíváte ke snižování nákladů na škody způsobené dopravními nehodami.

Forma školení

Začátek je věnován krátké teoretické části, ve které jsou řidičům vysvětleny základní zásady ovládání daného typu vozidla nebo jízdní soupravy. Účastníci jsou seznámeni s jednotlivými úkoly, které je čekají v praktické části. Ta se koná na vyhrazeném prostoru s vyloučením provozu ostatních vozidel. Za použití speciálního vybavení jsou simulovány různé situace, které mohou nastat v běžném provozu, Úkoly jsou postaveny tak, aby řidič získal schopnost správně odhadovat vzdálenost vlastního vozidla od překážky a vnímal rozměry svého vozidla. Hodnocení lektora je zaměřeno i na správné ovládání vozidla vzhledem k životnosti a správného využití technické i asistenční výbavy vozidla.

Časový rozsah

 • teoretická část bude v rozsahu jedné vyuč. hodiny
 • praktická část zabere 4 vyuč. hodiny.

Driver assessment výběr řidičů

Účelem je zajistit ty nejvhodnější řidiče na danou pozici dle požadavků a potřeb klienta.

Další informace

Výběr řidičů spočívá v získání informací o stávajících znalostech, zkušenostech a vědomostech uchazečů. Součástí je také praktická jízda lektora s každým účastníkem individuálně. Lektor tak může vyhodnotit provedené úkony a chování každého řidiče.

Výběr řidičů spočívá v získání informací o stávajících znalostech, zkušenostech a vědomostech uchazečů. Účastníci tedy vyplní několik písemných testů a dotazníků, předají informace o svých řidičských zkušenostech a dosavadní praxi, popř. předloží výpis z karty řidiče. Všichni budou podrobeni celkové analýze ve smyslu řidičských předpokladů na danou pozici. Při výběru řidičů získáme také informace o zdravotním stavu účastníků.

SOUČÁSTÍ JE TAKÉ PRAKTICKÁ JÍZDA S KAŽDÝM ÚČASTNÍKEM INDIVIDUÁLNĚ
Na sedadle spolujezdce je instruktor, který určuje trasu řidiče a hodnotí prováděné úkony a chování řidiče. Vše je zaznamenáno do kontrolního listu, který je součástí osobního dotazníku řidiče. Trasa je stanovena takovým způsobem, aby zahrnovala co nejvíce dopravních situací a manévrů. Závěrečným výstupem je písemné souhrnné hodnocení řidiče dle jednotlivých bloků. Díky Driver Assessmentu jsou eliminovány nepříjemnosti s prací s nevhodnými řidiči.

Tématická školení vyberte si téma školení

Tato školení si kladou za cíl zdokonalit odborné předpoklady, zabezpečit požadavky pro bezpečný výkon práce a průběžně informovat o nové legislativě týkající se pravidel silničního provozu.

Další informace

ÚČEL ŠKOLENÍ

K řízení „referentského vozidla“, resp. vlastního vozidla pro potřeby zaměstnavatele, je nutné absolvovat pravidelná školení řidičů. Jestliže zaměstnanec užívá služební vozidlo, musí být k této činnosti řádně vybaven: mít vozidlo v řádném technickém stavu a absolvovat příslušné školení pro řidiče referentských vozidel. Tuto povinnost ukládá zákoník práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení má za cíl zdokonalit odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce a průběžně informovat o nové legislativě v pravidlech silničního provozu.

FORMA ŠKOLENÍ

Školení je možné zaměřit na konkrétní problematiku, která
souvisí se silniční dopravou. Posluchače seznámíme s legislativou
v dopravě, bezpečností, pravidly v dopravě a ovládáním vozidla.

Můžeme se také zaměřit na témata:

 • Jízda za snížené viditelnosti
 • Únava a stres management
 • Rizika jízdy v letním období
 • Prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel
 • Ergonomie ve vozidle
 • Odpovědnost v dopravě
 • První pomoc
 • Simulovaná dopravní nehoda
 • Bezpečná přeprava dětí

Firemní den s doprovodnými aktivitami

Nosná část Firemního dne se skládá z kurzu bezpečné jízdy na polygonu = Školy smyku

Další informace

Firemní den lze obohatit o další doplňkové aktivity, jako je jízda na motokárách, výcvik na okruhu (sportovní jízdy), jízdy s telemetrií (vyhodnocení jízdy), jízda na trati off road, simulátor nákladního vozidla (jediný v ČR), otočný a nárazový simulátor, kurz přesného ovládání vozidla, slalomy s měřením a vyhodnocením času. Pro děti můžeme připravit dětské dopravní hřiště a pro odvážlivce vyhlídkové lety. Můžeme zorganizovat kurzy první pomoci anebo simulovanou dopravní nehodu či taxi jízdy s profesionálním jezdcem.

Firemní den s doprovodnými aktivitami jsme schopni zorganizovat pro 10 až 120 osob.

Časová dotace

3-10 hodin.

Lokalita

polygony v Mostě a Vysokém Mýtě

Safety pack zvýhodněný balíček

Jestliže se klient rozhodne během tří let absolvovat 3 kurzy , může využít 30% slevu.

Další informace

Tato nabídka je určena klientům, kteří si nový vůz pořídí na operativní leasing.

Zvýhodněný balíček zahrnuje:

Kurz bezpečné jízdy – Školu smyku
Školení defenzivní jízdy v provozu
Jako třetí si klient volí Kurz hospodárné jízdy nebo Kurz přesného manévrování ve stísněném prostoru.

ZA ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK SAFETY PACK SE NEPLATÍ PŘEDEM,
ale vždy po absolvování každého jednotlivého kurzu.

Nahoru