O projektu

Jedu s přehledem je kompletní preventivně vzdělávací program, v rámci projektu Dny bezpečnosti pro ZŠ financovaného z prostředků Fondu zábrany škod, pro účely zajištění dopravní výchovy na 2. stupni základních škol.

Cílem programu je snižovat rizikové faktory v chování dětí ve věku 10-15 let jako účastníků silničního provozu a budovat v žácích kladný vztah k odpovědnosti a dodržování pravidel silničního provozu.

Během každé přednášky je proškoleno 150 účastníků rozdělených na 3 skupiny.

Obsah programu je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kde si žáci připomenou a rozšíří povědomí o bezpečnosti silničního provozu.

Dále budou obeznámeni o správném používání reflexních prvků, s aktivními a pasivními bezpečnostními prvky ve vozidle, nauce o zdravovědě, vlivu alkoholu a drog a BOZP.

Veškeré nabyté znalosti v teoretické části si žáci zábavnou a zajímavou formou procvičí na stanovištích.

Pojďme společnými silami naši mládeži připomenout, že je důležitá bezpečnost a prevence, a jak na to, abychom případným nehodám předcházeli.

POZVÁNKA k projektu JEDU S PŘEHLEDEM ke stažení v PDF zde.

Přihlaste se na projekt Jedu s přehledem zcela ZDARMA.

Kontaktujte nás
BESIP Česká kancelář pojistitelů