Jedu s přehledem je interaktivní bezpečnostně vzdělávací program určený pro žáky druhého stupně základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Základem programu je teoretická přednáška, na kterou navazuje interaktivní část, kde si žáci zábavnou a nenucenou formou osvojí vědomosti nabyté na přednášce.

Program projektu je vytvořen v souladu s platným rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

Vychází ze závěru srovnávacího testování České školní inspekce, které proběhlo na podzim roku 2018.

Účast všech škol i ostatních zájemců je ZDARMA.

Těšíme se na setkání s Vašimi žáky.

Účast všech škol a dalších zájemců ZDARMA