1. Oprávněné zájmy (Eligible interests)

Připravuje se.

This section is under construction.


2. Účely zpracování (Processing purposes)

Připravuje se.

This section is under construction.


3. Příjemci osobních údajů (Recipients of personal data)

Připravuje se.

This section is under construction.


4. Právní tituly (Legal titles)

Připravuje se.

This section is under construction.