18.2.2019 - 19.2.2019

Zabýváte se přepravou nebezpečných věcí dle ADN na tankových plavidlech typu G a nemáte platné „Osvědčení o zvláštních znalostech ADN“ v daném rozsahu? Tak je tento kurz určen právě pro Vás!

Účelem kurzu je seznámit Vás s legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí. Připravíme Vás na úspěšné absolvování závěrečné zkoušky na Státní plavební správě.
Podmínkou pro vykonání nástavbového obnovovacího školení pro tanková plavidla typu G je absolvování obnovovacího základního kombinovaného kurzu, nebo obnovovacího kurzu pro přepravu tankovými plavidly typu N.

V případě, že platnost „Osvědčení“ již skončila, je nutné absolvovat znovu celé školení i zkoušku.

Více informací o školení a vypsaných termínech naleznete zde