16.4.2019 - 17.4.2019

Zveme Vás na tradiční vzdělávací Kurz Aplikované Chemické Legislativy „KACHLE“ konaný 16. – 17.4.2018 v Praze od 9.00 hod, v areálu VŠCHT.

Přijďte se podívat na odborný kurz DEKRA o chemické legislativě a životním prostředí.

Dvoudenní seminář určený pro všechny zaměstnance nakládající s chemickými látkami a směsmi obsahuje mnoho důležitých témat.

Více informací naleznete zde