10.4.2018 - 9:00

Brno

Zveme Vás na tradiční vzdělávací Kurz Aplikované Chemické Legislativy „KACHLE“.

Přijďte se podívat na odborný kurz DEKRA o chemické legislativě a životním prostředí. Dvoudenní seminář určený pro všechny zaměstnance nakládající s chemickými látkami a směsmi obsahuje mnoho důležitých témat.

Místo konání:

  • 10. – 11. 4. 2018 v Brně (hotel Continental)

Informace, program i přihlášku naleznete zde.