6.11.2018 - 8.11.2018

Praha 4

Konference pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce o tento obor. Jedná se o nejvýznamnější událost roku 2018 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice!

DEFEKTOSKOPIE 2018 / NDE FOR SAFETY 2018
6. – 8. 11. 2018, Konferenční centrum City, Praha

Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018 bude zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti.
Konference bude příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.

Základní tematické okruhy konference

 • Ultrazvukové metody
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Akustická emise
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Detekce netěsnosti
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Netradiční aplikace metod NDT a NDE
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT
 • Nově zařazeným oborem 48. konference Defektoskopie 2018 bude oblast aplikace NDT metod v oblasti monitorování stavu konstrukcí (Condition Monitoring).

Další informace se dozvíte na stránkách ČNDT.