Klademe velký důraz na bezpečnost v dopravě. Proto DEKRA nabízí certifikaci pro rychlé a bezpečné zajištění nákladu dle legislativních požadavků včetně proškolení Vašich zaměstnanců. Neučte se normy a požadavky zpaměti, vše pohodlně zajistíme za Vás.

Novela z roku 2011 striktně vyžaduje zajištění nákladu podle platných norem a předpisů. Ty se tak stávají závaznými v České republice, stejně jako v dalších zemích EU.

„Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN12195-2, ČSN EN12195-3, ČSN EN12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“

Platné normy

 • ČSN EN 12640 - fixace nákladu na silničním vozidle, vázací body – minimální požadavky a zkoušení
 • ČSN EN 12642 - fixace nákladu na silničním vozidle, konstrukce karosérie na užitkových vozidlech
 • ČSN EN 12195-1 - prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – výpočet přivazovacích sil
 • ČSN EN 12195-2 - prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – přivazovací popruhy
 • ČSN EN 12195-3 - přivazovací řetězy
 • ČSN EN 12195-4 - přivazovací ocelová drátěná lana

Smysl a účel

Správné a bezpečné dovezení nepoškozeného nákladu na určené místo, při dodržení veškerých legislativních požadavků a norem. Úspora času při každodenní nakládce a vykládce - na základě dynamické jízdní zkoušky se zjistí, zda je nutné náklad poutat nebo jen využít pevnosti nástavby bez nutnosti použití zajišťovacích prostředků. Zároveň dochází ke zkrácení prostojů při silniční kontrole, kdy řidič předloží daný certifikát a Policie ČR pouze posoudí shodnost zajištění popsaného v certifikátu a skutečného zajištění na vozidle.

Přínos pro Vaši společnost

 • mezinárodně uznávaný certifikát s detaily daného zajištění a veškeré právní podklady
 • expertní analýza dle příslušných zákonů a norem dle požadavků pro konkrétní typ přepravy
 • stanovení typu, počtu a správného použití vázacích prostředků
 • manuály správného zajištění pro řidiče a další pracovníky
 • školení pro Vaše řidiče

Proč DEKRA

 • know-how nadnárodní společnosti
 • profesionální přístup týmu expertů provádějící certifikaci
  • podílejících se na přípravě a připomínkování legislativy
  • vzdělávajících pracovníky státní správy a příslušníky PČR
 • moderní měřicí zařízení a přístrojové vybavení
 • působnost po celém území ČR a SR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Školení zajištění nákladu


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontaktní osoba:

Dr. Ing Jiří Došek
jiri.dosek@dekra.com
+420 602 619 427

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Dr. Ing Jiří Došek, jiri.dosek@dekra.com, +420 602 619 427