Informujte spotřebitele o vysoké kvalitě Vašich potravin

Moderní spotřebitelé chtějí být dobře informováni o tom, co jedí. Transparentnost při výrobě a zpracování potravin je pro ně stejně důležitá jako bezpečnost a zodpovědné využívání přírodních zdrojů od sklizně po regály supermarketů.

Získejte konkurenční výhodu, obsaďte nové trhy a splňte veškeré legislativní požadavky pomocí certifikace potravinových výrobků a krmiv dle mezinárodních standardů.

Společnost DEKRA nabízí komplexní odborné znalosti a certifikační služby, od kontrol, přes chemické zkoušky, ekologické výsledky výrobků, zkoušky materiálů přicházejících do styku s potravinami, řízení dodavatelů po certifikaci systémů řízení.

GMP+

Správná výrobní praxe (GMP), která vychází z ISO 9001, garantuje kvalitu a bezpečnost výroby krmiv pro zvířata.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) neboli Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Certifikujte se a potvrďte funkčnost a efektivitu Vašeho zavedeného systému HACCP.

Vytvoření a zavedení tohoto systému je povinné pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.).

REDcert

Systém certifikace udržitelnosti biopaliv v zemích EU

Kritéria udržitelnosti biopaliv stanovena ve Směrnici 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jejich cílem je dosáhnout stanovených úspor emisí skleníkových plynů a současně zajistit, aby výrobou a užíváním biopaliv nedocházelo ke zvyšování cen potravin, znečišťování vodních zdrojů, odlesňování, snižování biodiverzity apod.

ISO 22000

Certifikace ISO 22000 představuje globální standard bezpečnosti potravin v potravinářském průmyslu a v odvětví krmiv pro zvířata. Vztahuje se na všechny fáze produkce potravin včetně dalšího nakládání s nimi, proto je určená jak pro maloobchod, tak pro velkodistributory.

IFS Food

Mezinárodní norma potravin (IFS) vznikla za účelem ochrany značek potravin. Současnou normu (verze 5) lze použít na všechny kroky při výrobě určité potraviny, od výrobce až po zpracování a balení.

Prokazuje vysoký stupeň bezpečnosti výrobku, snižuje náklady pro dodavatele i maloobchodníky a vytváří transparentnost v rámci celého dodavatelského řetězce. Jedná se o konkurenční výhodu zejména pro maloobchodníky, kteří tak mohou prokázat spolehlivost svých vlastních značek.

[icon name=“check-circle“ class=““ unprefixed_class=““] Přínos pro Vaši společnost

  • mezinárodně platná garance o produkci bezpečných potravin
  • optimalizace výrobního procesu
  • odhalení rizik a přijmutí nápravných opatření
  • úspora nákladů v rámci celého procesu včetně běžných provozních nákladů
  • schopnost vyhovět požadavkům zákazníků z řad odběratelů
  • vyšší důvěryhodnost při jednání s úřady
  • vyšší konkurenceschopnost při výběrových řízeních

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Jaroslav Špicar
certifikace.cz@dekra.com
+420 603 148 653

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Jaroslav Špicar, certifikace.cz@dekra.com, +420 603 148 653